Instal·lacions

Instal·lacions

Seus:

Palau Municipal d’Esports de Mataró “Josep Mora”
C/ Passeig de Carles Padros, 12 .
Mataró. 08304

Pavelló “La Gabia”
C/ La Riera, 110-120
Mataró. 08301

Pavelló “Euskadi”
C/Euskadi, s/n
Mataró. 08303